Geomarketing

 

Geomarketing je sofistikovaný nástroj na analýzu marketingových aktivít. Ponúka prepojenie socio-demografických, zákazníckych, ekonomických dát s priestorovou zložkou, mapou.

Geomarketing môžete využiť, ak chcete poznať odpovede na otázky:

  • kde sú moji zákazníci
  • ako ich ovplyvňuje priestor, kde žijú, aký charakter má tento priestor
  • koľko zákazníkov v danom regióne ešte môžem získať
  • odkiaľ sú spotrebitelia, ktorí sa zapojili do súťaže, ktorí vlastnia vernostnú kartu apod.

Za pomoci geomarketingu môžete lepšie plánovať svoju reklamnú kampaň, vyhodnocovať dosah marketingových aktivít, presnejšie osloviť cieľovú skupinu. Dokážete veľmi presne, až na adresu, vyhodnotiť váš vernostný systém, zobraziť analýzu zákazníkov na základe psč a mnoho iných javov, v ktorých je vždy nejaká priestorová položka, ktorá daný jav vie preniesť a zobrazit v mape.

Máme bohaté skúsenosti s geomarketingom. Plánujeme direct marketingové kampane, vyhodnocujeme súťaže pre direct marketingové agentúry, zobrazujeme členov vernostných klubov v mapách, porovnávame ich s ekonomickou silou regiónu, s jeho socio-demografickou štruktúrou. Analyzovali sme, odkiaľ chodia zákazníci napr. v obchodných sieťach IKEA, Hornbach či Baumax a mnoho ďalších projektov.

Copyright 2010
Všetky práva vyhradené