Digitálne mapy

MAPA Slovakia Digital, s.r.o. je významným operátorom digitálnych máp na Slovensku.

Digitálne mapy tvoríme a udržiavame už viac ako 15 rokov.

Zákazník u nás môže na jednom mieste získať komplet ponuku digitálnych dát SR, ale aj celej Európy.

Naše digitálne mapy sú charakteristické svojou polohovou presnosťou a aktuálnosťou.

Copyright 2010
Všetky práva vyhradené