Adresy

 

Adresné body SR

Univerzálny priestorový register adries SR je pod obchodným názvom AdresySK významným produktom v našom portfóliu. Ako prví sme na trh uviedli a dodnes udržiavame kompletný register adries celej SR. Register adresných bodov patrí medzi základné vrstvy vo vektorovej databáze SR. Je možné ho používať všade tam, kde potrebujete lokalizovať čokoľvek na úroveň presnej polohy adresy. Je polohovo presný a obsahovo úplný. Máme skúsenosti s jeho prepájaním s rôznymi dátami zákazníkov, kde sa stáva vďaka svojej kvalite adresným etalónom pre ich firemné databázy. Adresné body sú zakladom pre navigáciu na adresu, pre vyhľadávanie adresy atď.

 

Copyright 2010
Všetky práva vyhradené