Rastrové mapy

 

Rastrové mapy

Rastrové mapy sú kartograficky reprezentované vektory do podoby statického obrázku. Máme bohaté skúsenosti s výrobou rastrových máp. Vybudovali sme optimalizovanú a vysoko efektívnu technologickú linku na ich výrobu. Sme schopní generovať rastre od veľmi podrobných mierok na úrovni 1: 2-3 tis. až po prehľadové mapy v mierkach 1: 1-10 mil.. Rastrovú mapu vieme dodať v bezošvej podobe celého územia, ako aj v optimalizovanej podobe nakešovaných dlaždíc optimálnej veľkosti.

Vektorové mapy je možné kartograficky stvárniť presne podľa požiadaviek zákazníka. Je možné zvoliť mierku, v ktorej bude raster generovaný, jeho farebnosť, obsah mapy, rozlíšenie, hrúbky čiar apod., takto vznikajú pre oko používateľa "pekné mapy".

Vrstvy

V rastrových mapách je možné zobraziť všetky vrstvy, ktoré máme k dispozícii vo vektorovej databáze:

  • administratívne členenie
  • cesty
  • železnice
  • zástavba
  • využitie krajiny
  • vodstvo
  • body záujmu
  • adresné body
  • texty, popisy

Využitie

Raster slúži primárne ako podkladová mapa bez možnosti editácie. Je to cenovo výhodný ekvivalent pre potreby integrácie dát zákazníka s mapovým podkladom. Sú vhodným podkladom pre dobrú orientáciu v priestore a v kombinácii napr. s lokalizačnými tabuľkami tvoria systém pre rýchle overenie a zápis polohy rôznych objektov na mape. Dôležité je, že obsahujú názvy ulíc, administratívnych jednotiek, orientačné/súpisné čísla domov a iné textové informácie, symboly jednosmeriek, bodov zájmu. Vhodne navolený prechod jednotlivých mierok rastrových máp je dôležitým základom pre akýkoľvek systém zobrazovania máp, mapový portál, desktop apod.

Formáty

georeferencovaný tif, jpg, png a iné

Referencie

Copyright 2010
Všetky práva vyhradené