Európa

 

Mapa Európy

MAPA Slovakia Digital, s.r.o. je oficiálnym obchodným partnerom spoločnosti TomTom (TeleAtlas). Vďaka dátam od TomTom môžeme zákazníkovi ponúknuť komplet mapové podklady Európy vo vektorovom ako aj rastrovom formáte. Zároveň máme k dispozícii aj databázy, body záujmu, lokalizačné a vyhľadávacie tabuľky, adresné body.

Vrstvy

 • administratívne členenie
 • cesty
 • železnice
 • zástavba
 • využitie krajiny
 • vodstvo

Využitie

 • plánovanie trasy
 • mapy pre web portál
 • vyhľadávanie
 • sieťové analýzy
 • monitoring a lokalizácia vozidiel v zahraničí

Referencie

www.mapy.sk


Copyright 2010
Všetky práva vyhradené