Vektorové mapy

 

Vektorové mapy

Sú súborom línii, bodov a plôch, na ktoré sú naviazané rôzne atribútové informácie dávajúce vektorovým mapám pridanú hodnotu a určujú ich využitie.

Naša firma je autorom a správcom komplexnej vektorovej mapy SR pod obchodným názvom SK10.

Je to bezošvá podrobná vektorová mapa Slovenska.

Vrstvy

 • administratívne členenie
 • cesty
 • železnice
 • zástavba
 • využitie krajiny
 • vodstvo
 • body záujmu
 • adresné body

Využitie

 • plánovanie trasy
 • sieťové analýzy
 • logistické optimalizačné úlohy
 • navigácia
 • geomarketing
 • geokoding
 • vyhľadávanie

Fomáty

Natívny formát vektorových dát je u nás ESRI shape file (resp. ESRI geodatabáza), ale dáta vieme dodať prakticky vo všetkých dostupných formátoch podľa požiadaviek zákazníka. Taktiež vektorové dáta poskytujeme vo forme WFS služieb.

Referencie

Naše vektorové mapy úspešne používajú aj títo zákazníci:

Skytoll

Žilinská univerzita

SPP

Slovak Telecom

Orange Slovensko


Copyright 2010
Všetky práva vyhradené