SK10

 

Základné údaje o produkte

Súradnicový systém: S-JTSK Krovak East North
Formát: ESRI Shape File
Mierka podkladovej mapy: 1:10 000

Obsah mapy

administratívne členenie (polygon):

 • kraje
 • okresy
 • obce
 • katastrálne územia

osídlenie:

 • budovy (polygon)
 • zastavané územie (polygon)
 • obce (point)
 • časti obcí (point)

cestná sieť:

 • cesty (line)
 • diaľničné exity (point)

železničná sieť:

 • železnice (line)
 • železničné stanice (point)

riečna sieť:

 • vodné toky (line)
 • prístavy (point)

využitie zeme (polygon):

 • lesy
 • parky, záhrady
 • vodné plochy, brehové čiary
 • močiare
 • letiská
 • cintoríny
 • športoviská
 • priemyselné areály
 • areály nemocníc
 • areály vysokých škôl
 • areály nákupných centier

 

 

Copyright 2010
Všetky práva vyhradené