Webové a webmapové služby

 

Nami ponúkané webové služby sú výsledkom toho, čo dokážu poskytnúť jednotlivé moduly a funkcie nášho mapového servera. V oblasti web mapových a webových služieb dokážeme poskytnúť tieto komplexné služby:

  • služby na poskytovanie rastrových podkladových máp (custom tiles alebo WMS služby)
  • online aktuálna dopravná situácia vo forme WMS (minútový interval aktualizácie)
  • vyhladávanie trás - routing
  • vyhľadávanie trasy optimalizované pre určitý typ dopravy s prihliadnutím na obmedzenia dopravy (výška, dĺžka, hmotnosť)
  • vyhľadávanie adresy alebo lokality podľa zadaných súradníc
Copyright 2010
Všetky práva vyhradené