API

 

MSD MapServer API je JavaScriptové API, ktoré poskytuje celý rad možností na vývoj funkčností interaktívnych web mapových aplikácií na strane klienta nad službami MSD MapServera. Je postavené nad open-source knižnicami OpenLayers a GeoExt a rozširuje ich možnosti.

MSD MapServer API je možné nasadiť tak v prostredí internetu, ako aj pri tvorbe intranetových web mapových aplikácií. Je koncipované do tematických modulov, ktoré sú konfigurovateľné podľa požiadaviek na koncovú aplikáciu.

Copyright 2010
Všetky práva vyhradené