GIS

 

Zákazníkovi dokážeme navrhnúť a realizovať optimálny GIS (Geografický informačný systém) od analýzy jeho potrieb, výberu optimálneho softvéru a hardvéru až po jeho nasadenie a integráciu s inými internými aplikáciami vo firme. Najväčšie skúsenosti máme s produktami od firmy ESRI. Túto GIS platformu sme použili aj v projekte GIS pre SkyToll.


Copyright 2010
Všetky práva vyhradené