Databázy

 

Databázy sú pridanou hodnotou nad digitálnymi dátami, ktoré vytvárame. Ku základnej priestorovej informácii, čiže súradniciam bodu, línie či plochy dokážeme priradiť údaje o objektoch, ktoré sa na ne viažu. Takto tvoríme napr.:

  • podrobnú databázu novej výstavby, developerské projekty, byty, rodinné domy, výstavba priemyselných a obchodných centier
  • priestorové odvetvové analýzy podľa OKEČ
  • databázy bodov záujmu pre navigáciu
  • databázu podnikateľských subjektov pre potreby analýz a vyhľadania sídla spoločnosti v mape

Databázy slúžia ako silný analytický nástroj pri plánovaní. Je to vstupná informácia pre plánovanie siete, pokrytia, výskytu nejakého javu, geolokáciu portfólia zákazníkov, modelovania prírodných rizík apod.

Copyright 2010
Všetky práva vyhradené