Mapový server

 

Mapový server MSD MapServer je riešenie našej spoločnosti založené na osvedčených open-source produktoch a nami vyvíjaných komponentoch. Open-source časť je postavená na databázovom systéme PostgreSQL/PostGIS, mapovom serveri GeoServer.org a JavaScriptových knižniciach OpenLayers a ExtJS/GeoExt. Vlastné komponenty rozširujú možnosti základných open-source komponentov a sú usporiadané do logických a funkčných modulov. Výsledkom je web mapové JavaScriptové API - MSD MapServer API, ktoré ponúka flexibilné možnosti na zobrazovanie vlastných mapových podkladov (base maps), statických a dynamických tematických mapových vrstiev (map overlays) ako aj nástrojov na interaktívnu prácu s mapou. Vývoj vlastného aplikačného rozhrania na strane servera je postavený na technológii PHP.

Základné funkcie mapového servera:

  • zobrazovanie a základné ovládacie prvky pre interaktívnu prácu s mapou (zoom, pan, práca s mapovými vrstvami apod.)
  • zobrazovanie prehľadovej mapy, mierky mapy a súradníc vo zvolenom súradnicovom systéme
  • zobrazovanie aktuálnej dopravnej situácie a spomalenia premávky na území SR v minútovom intervale
  • otvorené rozhranie pre zobrazovanie vlastných mapových podkladov, máp tretích strán (napr. GoogleMaps, OpenStreetMaps apod.) a štandardných web mapových služieb (WMS, WFS, WMTS)
  • vyhľadávanie adries a bodov záujmu (POI)
  • konfigurovateľné a dynamické vykresľovanie objektov z databáz alebo zvolených webových služieb (napr. aktuálne polohy vozidiel, história vozidiel apod.)
  • určovanie priestorovej polohy bodu podľa adresných bodov (geocoding) alebo podľa zvolenej súradnice (reverse geocoding)
  • hľadanie optimálnej trasy (routing)
  • hľadanie najbližších objektov podľa zadanej lokality alebo súradnice
  • zobrazovanie informácií o objektoch prostredníctvom aktívnych mapových symbolov a informačných okien (pop-up windows)

 

 

Copyright 2010
Všetky práva vyhradené