Doprava

 

Služby týkajúce sa dopravy sú zamerané najmä na:

  • výpočet optimálnej trasy pre osobnú a nákladnú dopravu z pohľadu rýchlosti a vzdialenosti
  • výpočet nákladov na danú trasu z pohľadu mýtnych poplatkov (máme vytvorenú mýtnu kalkulačku pre SR a ČR pre nákladnú dopravu a výpočet mýta)
  • optimálne zoradenie bodov, cez ktoré má doprava ísť
  • optimalizácia prepravy z pohľadu obmedzení pre nákladnú dopravu (hmotnosť, výška, dĺžka)

Výsledkom je itinerár trasy, jej grafický priebeh nad mapou, časový priebeh a dĺžka trasy.

Copyright 2010
Všetky práva vyhradené