Routing

 

WMS služba plánovanie trasy (routing) je výkonný nástroj na vyhľadanie trasy z počiatočného bodu do koncového s možnosťou pridania množstva prechodných bodov. Trasu je možné optimalizovať ako najrýchlejšiu a najkratšiu. Výsledkom tejto služby je grafické zobrazenie vypočítanej trasy, itinerár trasy, jej dĺžka a čas prejazdu.

Routing poskytujeme na úrovni máp Európy.

Copyright 2010
Všetky práva vyhradené