WMS mapy

 

Mapy je možné poskytovať aj za pomoci web mapových služieb (web map service wms). Je to distribučný kanál, cez ktorý  zákazníkovi poskytneme naše mapy priamo do jeho aplikácie, GIS-u. Táto služba spĺňa štandardy definované OGC (Open Geospatial Consortium). Mapy je možné poskytnúť akejkoľvek aplikácii, ktorá podporuje tento štandard.

Copyright 2010
Všetky práva vyhradené