Zber údajov

 

Máme skúsenosti so zberom údajov priamo v teréne. Je to služba, ktorá je rutinnou súčasťou našej oblasti podnikania.

Za pomoci GPS prístrojov dokážeme s vlastnou sieťou skúsených pracovníkov zamerať a spracovať takmer všetko, čo je možné vložiť do máp. Týmto spôsobom sme vytvorili databázu adresných bodov SR (cca 1,154 mil. objektov), tiež napr. databázu zvislého dopravného značenia na území Žilinského samosprávneho kraja (výsledky môžete vidieť na ich geoportáli).

Taktiež dokážeme navrhnúť celý projekt zberu údajov v teréne za pomoci GPS technológie "na mieru" zákazníkovi. Spoločnosť VSE, a.s. (Východoslovenská energetika) mala požiadavku na zber súradníc a atribútov odberných miest v rámci jej územia pôsobnosti. Spracovali sme projekt a navrhli technologický proces zberu a spracovania údajov. Použili sme GPS zariadenia firmy Trimble, údaje v teréne zbierali samotní pracovníci VSE potom, ako boli u nás zaškolení. Následne sme všetky údaje z terénu spracovali do ich GIS-u a postprocesingom spresnili polohu a doplnili atribúty. Projekt prebehol v rokoch 2010-2011. Výsledkom projektu bola databáza cca 230 tis. objektov zameraných za pomoci GPS s presnoťou do 3 m.

Copyright 2010
Všetky práva vyhradené