Údaje o spoločnosti

 

Názov: MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Registrovaná: zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 62591/B

Zastúpená: Mgr. Ján Gašpárek, konateľ

Sídlo: Bratislava, Dvojkrížna 49, PSČ 821 06

IČO: 45 325 600

IČ DPH: SK2022951260

Copyright 2010
Všetky práva vyhradené